تماس با هایدا

با ما در ارتباط باشید .در اولین فرصت پاسخ شما داده میشود

پیامتون رو به راحتی ارسال کنید

لطفا تمامی فیلد ها را با دقت پر کنید

آدرس مرکزی

شریعتی دوراهی قلهک خیابان بصیری پلاک 4 واحد 2
تلفن تماس :02122346985
info@haida.ir : ایمیل

برای ارتباط با ما از این ایمیل هم میتوان استفاده کرد info@haida.ir